A K T U A L N O Ś C I


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLEŚNA

Od 9 czerwca br. obowiązuje uchwalony przez radnych w dniu 6 marca 2008 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 287, poz. 1853 z dnia 7 maja 2008 roku.


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna