A K T U A L N O Ś C I


WYBIERAMY DWÓCH RADNYCH

W najbliższą niedzielę, 21 czerwca wybory uzupełniające do Rady Gminy Pleśna. Mieszkańcy Okręgu Wyborczego nr 2 - obejmującego Pleśną, Rychwałd i Lichwin - wybierać będą dwóch radnych. Wakaty powstały po śmierci Radnej Teresy Szarkowicz oraz złożeniu rezygnacji z mandatu przez Kazimierza Boczka.

Lokale wyborcze czynne będą od godziny 6 do 20. Głosować mogą ci mieszkańcy Pleśnej, Rychwałdu i Lichwina, którzy ujęci są w spisie wyborców. Aby głos był ważny można postawić znak "X" przy najwyżej dwóch kandydatach, których chcemy, aby reprezentowali nas w gminnym samorządzie. Wybrani zostaną dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Pełna lista kandydatów znajduje się na oficjalnych obwieszczeniach, opublikowanych przez Gminną Komisję Wyborczą.

 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna