A K T U A L N O Ś C I


KONSULTACJE I POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW W NABORZE 2009 (21 XII 2009 - 19 I 2010) REALIZOWANYM ZA POMOCĄ LGD DUNAJEC-BIAŁA

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że przy wypełnianiu wniosków można skorzystać z pomocy konsultanta.

W Urzędzie Gminy Pleśna dyżur pełni w pokoju nr 1 (parter) Pani Jolanta Zych w dniach:

29-12-2009 (tj. wtorek) w godz. 09:00 - 14:00
30-12-2009 (tj. środa) w godz. 09:00 - 14:00
05-01-2010 (tj. wtorek) w godz. 09:00 - 15:00

Telefon kontaktowy: 014 679 81 70 wew. 32

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna