A K T U A L N O Ś C I


                          

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. "WIEDZA GÓRĄ!"

Początek października przyniósł inaugurację działań edukacyjnych zaplanowanych w projekcie Gminy Pleśna pn. "Wiedza górą!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wrześniowej rekrutacji wyłoniono grupy uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia wyrównujące oraz rozwijające, odbywające się w gimnazjach w Pleśnej oraz w Rzuchowej. Wachlarz działań o charakterze wyrównawczym obejmuje zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Dzieci pracują w małych grupach, pod czujnym okiem nauczyciela, w oparciu o specjalnie przygotowany program. Cieszą pierwsze bardzo pozytywne oceny tych zajęć, a także spore zainteresowanie tym wsparciem, co zaowocowało wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowych grup.

Kolejna sfera wsparcia obejmuje rozwój zainteresowań, uzdolnień, talentów naszych gimnazjalistów. Każdy zainteresowany znalazł coś dla siebie, w ofercie są zajęcia z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), coś dla humanistów (kółko polonistyczne) oraz dla miłośników komputerów (koło informatyczne). W drugim półroczu uczniowie będą mogli dodatkowo uczestniczyć w kółku teatralnym. Warto podkreślić, że te zajęcia, często są pasją osób prowadzących, stoją na wysokim poziomie, zmuszają uczniów do sporego wysiłku. Dzięki zakupom poczynionym w ramach projektu jest możliwość realizowania wielu praktycznych ćwiczeń, budowania modeli, eksperymentowania. Edukacyjne działania uzupełnione są o zajęcia z preorientacji zawodowej oraz wsparcie psychologa. Unia dostrzega, że o wyborze dalszej ścieżki edukacji, drogi zawodowej należy rozmawiać już z gimnazjalistami.

Bardzo dużym atutem projektu jest jego kompleksowość, nie tylko edukacyjna. Uczestnicy zajęć otrzymują drożdżówki i soczki, gmina zapewnia odwozy po zakończonych zajęciach. Te dodatkowe wydatki, zaprojektowane prze Gminę Pleśna - wnioskodawcę, bardzo skutecznie przyczyniają się do przełamywania barier dostępu do edukacji wśród gimnazjalistów z naszej gminy. Niejednokrotnie zapewnienie posiłku, odwozu dzieci po lekcjach było decydującym argumentem, aby uzyskać zgodę rodziców na udział ich dziecka w zajęciach.

Realizacja wniosku to także duże wyzwanie organizacyjne. Realizacji działań towarzyszy przetwarzanie różnych dokumentów, trzymanie się określonych procedur i wytycznych. Ciężar ten spoczywa na Gminie, jej pracownikach (m.in. skarbnik gminy, księgowa, kadrowa, koordynator projektu), wspierane przez asystentów z poziomu danej szkoły. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest spokojne realizowanie działań edukacyjnych.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna