A K T U A L N O Ś C I


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE POD NAZWĄ "KOORDYNATOR PROJEKTU MRPO"


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści opisu do przedmiotu zamówienia

Notatka z przeprowadzonego rozpoznania cenowego

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna