A K T U A L N O Ś C I


                          

TRWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO GIMNAZJALISTÓW, A REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. "WIEDZA GÓRĄ!"

Informujemy, że od 09.09.2009 r. do 24.09.2009 r. prowadzona jest rekrutacja na zajęcia edukacyjne (wyrównawcze, koła zainteresowań) skierowane do gimnazjalistów z terenu gminy Pleśna. Oferta edukacyjna obejmuje zajęcia wyrównawcze z : języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz kółka zainteresowań: matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, geograficzne, polonistyczne, multimedialne. Zajęcia prowadzone będą w Gimnazjum w Rzuchowej oraz w Gimnazjum w Pleśnej. Zapisy na poszczególne zajęcia przyjmują nauczyciele prowadzący zajęcia. Dodatkowe informacje można uzyskać u Asystentów Projektu - Krzysztof Słowik (Rzuchowa), Dorota Wąs (Pleśna) oraz w Urzędzie Gminy w Pleśnej (pok. Nr 14).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i skorzystania z oferty.


Regulamin rekrutacji, ankieta rekrutacyjna
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna