A K T U A L N O Ś C I"PIERWSZY DZWONEK"

Kierownik GOPS w Pleśnej informuje, że w związku z realizacją projektu "Pierwszy dzwonek" polegającym na udzieleniu wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 4+ do 21 lipca 2014 r. tj. poniedziałek przyjmowane są deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Więcej o projekcie w regulaminie stanowiącym załącznik do powyższej informacji.

Regulamin projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiegow zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna