A K T U A L N O Ś C I


REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY W GMINIE PLEŚNA 2012


1. Organizator konkursu:
- Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Kołem Terenowym Stowarzyszenia Agroturystycznego "GGG".

2. Cel konkursu:
- poprawa estetyki obszarów wiejskich poprzez zachętę do dbałości o wygląd ogrodów,
- wyróżnienie efektownie zagospodarowanych ogrodów,
- aktywizacja środowiska wiejskiego,
- popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów.

3. Uczestnicy konkursu:
- w konkursie może wziąć udział każda zainteresowana osoba posiadająca ozdobny ogród przydomowy na terenie gminy Pleśna,
- laureaci (I, II, III miejsce) konkursu z roku 2011 nie mogą brać udziału w tegorocznej edycji konkursu.

4. Terminarz konkursu:
- konkurs przebiegać będzie jednoetapowo, tj. 11 lipca 2012 r. - drogą lustracji konkursowej przeprowadzona przez komisję oraz wyłonienie laureatów.

5. Kryteria oceny:
- ogólne wrażenie estetyczne dotyczące ogrodu,
- prawidłowe rozplanowanie, racjonalne urządzenie poszczególnych części ogrodu (np. ozdobnej, wypoczynkowej, użytkowej), stan techniczny i estetyka ogrodzenia, mała architektura (altanki, miejsca do zabaw), elementy dekoracyjne - skalniaki, kwietniki, gazony, trejaże, wykorzystanie ciekawych ozdób,
- wygląd i dobór roślin zdobiących ogród - dbałość o atrakcyjność ogrodu w każdej porze roku, zastosowanie oryginalnych, mało znanych gatunków roślin,
- wygląd trawników i ich utrzymanie,
- zaangażowanie i wkład pracy własnej w urządzenie, zagospodarowanie i pielęgnację ogrodu.

6. Skład komisji konkursowej:
- pracownik CKSiP - 1 osoba,
- pracownik MODR Karniowice - 1 osoba,
- przedstawiciel lokalnego Stowarzyszenia Agroturystycznego - 1 osoba.

7. Nagrody:
- dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy uznania ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, nagrody zostaną wręczone w dniu 22 lipca 2012 r. w Pleśnej podczas "X Święta Owoców i Produktów Pszczelich", fotografie nagrodzonych ogrodów zostaną przedstawione podczas "Święta" w formie wystawy.

8. Zgłoszenia:
- zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, tel. (014) 679-81-91 do dnia 9 lipca 2011 r.

9. Podsumowanie:
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w miesięczniku samorządowym "Pogórze" oraz na stronie internetowej gminy Pleśna: www.plesna.pl.


Regulamin konkursu ogródkowego 2012

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna