A K T U A L N O Ś C I


Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminy zakończony

W czwartek 14 marca 2013 roku w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pleśnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: dyrektorów szkół z terenu Gminy, dyrektora Centrum Kultury Promocji i Sportu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie i Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie.

PT KRUS w Tarnowie od kilku lat współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną i Urzędem Gminy w Pleśnej w zakresie realizacji konkursu OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" w ramach działalności prewencyjnej mającej na celu promowanie bezpiecznej pracy w rolnictwie, a przez to zmniejszenie liczby wypadków wśród rolników. Te działania skierowane są także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dla ciekawostki dodam, że w 2012 roku zgłoszono w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie 122 wypadki w rolnictwie, w tym w gminie Pleśna odnotowano 10 zdarzeń. Analizując przyczyny wypadków w Małopolsce zauważamy, że wypadki spowodowane upadkami osób stanowią - 52,8%, na drugim miejscu odnotowujemy wypadki spowodowane przez pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń - 15,4% oraz uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta - 9%.

Uczestnikami tegorocznego Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gimnazjum. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół, w których wzięło udział łącznie 105 uczniów z siedmiu szkół podstawowych i z dwóch gimnazjów z terenu naszej Gminy. Warto dodać, iż w tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z Rychwałdu i z Lubinki. Zgodnie z Regulaminem OTWP, eliminacje środowiskowe wyłoniły po dwóch uczestników z młodszej grupy wiekowej i po trzech uczestników ze starszej grupy wiekowej do eliminacji gminnych. W związku z tym w finale gminnym wzięło udział 20 uczestników: gimnazjaliści z Pleśnej i Rzuchowej, oraz uczniowie ze szkół podstawowych z: Pleśnej, Lichwina, Rzuchowej, Janowic, Szczepanowic, Rychwałdu i Lubinki. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której przystąpiło po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był bardzo wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki: najlepsi nawet 38, 37 punktów na 40 możliwych do uzyskania z testu pisemnego. Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali w I grupie wiekowej:

Miejsce I - Jakub Piszczek ze Szkoły Podstawowej z Lichwina
Miejsce II - Rafał Ochwat ze Szkoły Podstawowej z Lubinki
Miejsce III - Karol Boczek ze Szkoły Podstawowej z Rychwałdu

W grupie II zwyciężyli:

Miejsce I - Katarzyna Wodzińska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej.
Miejsce II - Natalia Sułowska z Gimnazjum z Pleśnej.
Miejsce III - Patryk Bańka z Gimnazjum z Pleśnej.

Finaliści pierwszych dwóch miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 03 kwietnia w PSP w Tarnowie, już dziś życzymy im powodzenia i dotarcia do finału wojewódzkiego.

Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca, oraz sześciu uczestników, których Jury wyróżniło otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie oraz Państwową Inspekcję Pracy w Tarnowie. Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki, które ufundowane zostały przez następujących sponsorów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tarnów, Wiesław Wróbel - pawilon handlowy "DWÓJKA", Elżbieta Kocik - sklep w Janowicach, Edyta Wrona - sklep w Świebodzinie, Tomasz Nalepka - Delikatesy CENTRUM w Rzuchowej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania sponsorom za hojność, zrozumienie i wykazane zainteresowanie wokół problemu ochrony przeciwpożarowej.

Jednym z punktów programu był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzony przez strażaków z jednostki OSP Pleśna, którzy ukończyli kurs ratownictwa medycznego realizowany w ramach projektu Gminy Pleśna "Kurs KPP dla OSP" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" jest zasadna i celowa, świadczy o tym fakt, że z roku na rok przybywa uczestników biorących udział w turnieju a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością przyda się każdemu, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w turnieju wiedzy pożarniczej.

Elżbieta Kędzior                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna