A K T U A L N O Ś C I


PRZEDSZKOLE Z POMPĄ CIEPŁA I KOLEKTOREM SŁONECZNYM

Przedszkole Publiczne w Pleśnej od kilku dni ogrzewane jest także energią pochodzącą z odnawialnych, ekologicznych źródeł. Zainstalowana została w nim pompa ciepła, która wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych, przekazując wodę o wyższej temperaturze (podniesionej nawet do +60 stopni C) m.in. do instalacji centralnego ogrzewania. Woda, w tym użytkowa, dogrzewana jest ponadto przez umieszczone na dachu urządzenia solarne.

Do tej pory przedszkole ogrzewane było dwoma starymi kotłami gazowymi; nic więc dziwnego, że gmina płaciła duże rachunki za gaz. Dlatego samorząd Pleśnej skorzystał z propozycji firmy Eco-Schubert, która sama w większości sfinansowała nową instalację ciepłowniczą w przedszkolu, wykorzystującą odnawialne, ekologiczne źródła energii. W zamian czerpać będzie zyski ze sprzedaży ciepła, w umowie zapisano jednak, że koszty ponoszone przez gminę muszą być minimum 10 procent niższe od dotychczasowych. Inwestycja zwrócić się im ma - jak poinformowali przedstawiciele firmy - po ośmiu, dziewięciu latach. Na razie potraktowali ją w ramach eksperymentu - będą chcieć przekonać do tego rozwiązania innych, by takie same instalacje montowali w budynkach komunalnych.

Podczas spotkania w Centrum Kultury w Pleśnej prezes krakowskiej firmy Eco-Schubert Paweł Zych oraz dyrektor ds. marketingu Tomasz Sumera zapoznali samorządowców z Małopolski z zasadami działania pompy ciepła, wspomaganej przez kolektor słoneczny i z najnowszymi rozwiązaniami ekologicznymi w ciepłownictwie. Podczas tego spotkania zawarte zostało wstępne porozumienie pomiędzy samorządami czternastu gmin, do którego przystąpić ma również gmina Pleśna. Podjęty zostanie trud opracowania wspólnego projektu "Słoneczna Małopolska". Chodzi o montaż kolektorów słonecznych w domach mieszkańców. Szanse pojedynczych gmin w staraniach o fundusze unijne są bowiem niezbyt duże, gdyż wymagane są wnioski o duże wartości finansowej. Projektem kierować ma Naczelna Organizacja Techniczna w Tarnowie.


 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna