A K T U A L N O Ś C I


Punkt sprzedażny produktu na Balicach

Od niedawna trwają rozmowy pomiędzy MPL Services Sp. z o.o., Małopolską Siecią LGD, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na temat otwarcia punktu sprzedażny produktu tradycyjnego/regionalnego na lotnisku w Balicach.

W związku z powyższym nasza LGD otrzymała do wypełnienia formularz stanowiący wykaz produktów i producentów, który przyczyni się do rozeznania producentów na obszarze działania małopolskich LGD, którzy na dzień dzisiejszy byliby w stanie dostarczać swoje produkty do w/w punktu sprzedaży.

Obecnie trwają rozmowy nad próbą dofinansowania całego przedsięwzięcia w celu wyposażenia naszych producentów w jednolite opakowania czy etykiety. W związku z powyższym musimy wiedzieć jakiego typu produkty możemy jako MS LGD rekomendować do sprzedaży oraz jakimi ilościami dysponujemy.

W grę wchodzą nie tylko produkty żywnościowe ale również produkty rękodzieła.

Otwarcie punktu planuje się na styczeń/luty 2014r., więc sprawa jest dość pilna.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chętnych producentów z terenu gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn do biura LGD Dunajec-Biała do dnia 20 grudnia 2013r. lub na adres biuro@dunajecbiala.pl

Formularz do wypełnienia

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna