A K T U A L N O Ś C I


BÓG I SZTANDAR - 60 LAT OSP RZUCHOWA

W dniu 08.08.2010 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Rzuchowej odbyła się uroczysta Msza święta z okazji Jubileuszu istnienia miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas tej uroczystości poświęcony został sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi Rzuchowa i Świebodzina .Homilię wygłosił Ks. Prałat Stefan Cabaj kapelan straży pożarnych Diecezji Tarnowskiej, nawiązując do napisu wyhaftowanego na sztandarze "Bogu na chwałę ludziom na ratunek". W słowach kierowanych do uczestników Mszy świętej wygłosił przesłanie o konieczności stawiania Boga na pierwszym miejscu gdyż tylko takie postępowanie zagwarantuje pożytek ludziom.

Uroczystości przekazania sztandaru, odznaczenia jednostki OSP Rzuchowa srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz poświęcenia nowego samochodu bojowego odbyły się na placu kościelnym w asyście pocztów sztandarowych z zaproszonych Jednostek OSP. Święto Jednostki uświetnili swoją obecnością m.in. Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, Wójt Gminy Pleśna Wiesław Zimowski, Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i Zarządu Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie. Podczas uroczystości wręczone zostały również odznaczenia dla wyróżniających się druhów OSP Rzuchowa.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna