A K T U A L N O Ś C I


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwości wystąpienia umiarkowanych i silnych opadów deszczu. Przewidywana wysokość opadów: w nocy 17/18.05 i w dzień 18.05 od 50 - 80 mm, lokalnie około 100 mm. W nocy 18/19.05 i w dzień 19.05 od 10 do 20 mm, lokalnie około 30mm. Skutkiem mogą być liczne podtopienia, zniszczenia zabudowań, dróg, mostów, duże trudności komunikacyjne, zagrożenie życia.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna