A K T U A L N O Ś C I


UMIEM PŁYWAĆ!

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Pleśna środki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009r. Projekt pod nazwą "Umiem Pływać" obejmuje naukę i doskonalenie pływania dla 165 uczniów szkół z terenu gminy Pleśna: Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej, Szkoły Podstawowej im. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie, Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach, Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie, Szkoły Podstawowej w Lichwinie, Szkoły Podstawowej w Lubince, Szkoły Podstawowej w Janowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.

W czasie zajęć prowadzonych na tarnowskich pływalniach uczniowie zdobywają i doskonalą swoje umiejętności pływania oraz poznają zasady zachowania się w wodzie. Ponadto projekt umożliwi zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i zachęci je do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Całkowity budżet projektu wynosi 41 344.00 zł. Dofinansowanie przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynosi 15 000 zł. Pozostałą część środków zabezpiecza budżet Gminy Pleśna.

Program rozpoczął się w marcu 2009 r. i będzie trwał do czerwca 2009r. Zajęcia obejmują 10 dwugodzinnych wejść na basen.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna