A K T U A L N O Ś C I


KOLĘDOWALI W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Góralski Karnawał wypełnia Bukowinę śpiewem, tańcem i muzyką. Kolędnicy wychodzący na uliczki, wielobarwne korowody świadczą o tym, że tradycja kolędowania nie zaginęła, wciąż jest żywa w naszej kulturze. W ten sposób realizuje się główny cel imprezy - kultywowanie lokalnej tradycji w dziedzinie zwyczajów karnawałowych, kolędniczych, tańców regionalnych i innych form karnawałowej obyczajowości istniejących na terenie Polski oraz utrzymanie kulturowych kontaktów pomiędzy autentycznymi środowiskami folklorystycznymi w kraju. Choć cała gmina żyje Karnawałem, ośrodkiem imprezy jest Dom Ludowy w Bukowinie.

Tego roku w dniach od 10 do 14 lutego odbył się już XXXVIII Góralski Karnawał. Jak co roku najwięcej emocji budziły: Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, Konkurs Tańca Zbójnickiego i popisy par tanecznych. W tym pierwszym nie zabrakło akcentów z naszej gminy. Grupa Kolędnicza "Pleśnioki", działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, zajmując pierwsze miejsce w styczniowym Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej, zagwarantowała sobie pewny udział w bukowińskim konkursie. W piątek 12 lutego wystąpili z programem "Herody" na deskach Domu Ludowego przed licznie zgromadzoną publicznością i profesjonalnym jury. Tak, jak w roku poprzednim, zajęli trzecie miejsce i otrzymali brązową spinkę wraz z dyplomami. To Oni stanowią świadectwo, iż w Pleśnej nie zapomniano o ludowej tradycji, że wciąż podtrzymujemy ją i się rozwijamy w tym kierunki. Są naszą mocną stroną. Dziękujemy im i gratulujemy! Życzymy kolejnych miejsc na podium i wytrwałości.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna