A K T U A L N O Ś C I


KOLEJNA EDYCJA "JUŻ PŁYWAM"

W kwietniu ruszyła kolejna edycja projektu pn."Już pływam". Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 263,20zł w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego pochodzi 11 600,00zł.

Zajęcia na basenie będą się odbywać w okresie od kwietnia do lipca 2010 roku. W zajęciach z nauki i doskonalenia pływania uczestniczą uczniowie pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Pleśna, tj. Szkoły Podstawowej w Pleśnej, Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach, Szkoły Podstawowej w Lichwinie, Szkoły Podstawowej w Świebodzinie i Szkoły Podstawowej w Janowicach. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach w Tarnowie. W każdej szkole powstała 15-osobowa grupa uczniów. Każda grupa ma jednego opiekuna i instruktora pływania. Zajęcia na basenie odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (z przerwą).

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna