A K T U A L N O Ś C IWYBORY SAMORZĄDOWE

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Wójta Gminy.pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy.pdf

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 1.pdf

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 2.pdf

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 3.pdf

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 4.pdf

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 5.pdf


WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCHInformacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.pdf

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.doc

Obwieszczenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kalendarz wyborczy.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pleśna.pdf

Informacja o prawie wybierania.pdf

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf


Komunikat Komisarza Wojewódzkiego o ilości mieszkańców.pdf

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 12 października 2010 r. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Tarnowie.pdf

Skład Gminnej Komisji Wyborczej.pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Gminy Pleśna oraz kandydatów na Wójta Gminy.pdf

Zawiadomienie w sprawie przyznawania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pleśna.pdf

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna