A K T U A L N O Ś C I


       

RUSZAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dnia 9 sierpnia 2011roku podpisana została umowa na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice. Wykonawcą robót budowlanych o wartości prawie 2,5 mln złotych jest firma MARTEX spółka z o.o, która została wyłoniona w drodze przetargu. W ramach zaplanowanych robót wykonana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać problemy Gminy Pleśna w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, a także wywiązać się z zadań narzuconych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Cała inwestycja wykonywana jest w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice" współfinansowanego z przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 49,60%.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna