A K T U A L N O Ś C I


RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach zapraszają rolników na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad przyznawania rent strukturalnych w oparciu o znowelizowane rozporządzenie o warunkach przyznawania tych świadczeń. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach ul. Zgłobicka 8.

Nabór wniosków o przyznanie rent strukturalne na nowych warunkach rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 września br. Będzie to ostatni nabór w ramach działania "Renty strukturalne" finansowanego ze środków PROW 2007 - 2013.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna