A K T U A L N O Ś C I


"RADOSNA SZKOŁA" W GMINIE PLEŚNA

W maju szkoły podstawowe w miejscowościach: Lichwin, Pleśna i Świebodzin otrzymały fundusze na utworzenie szkolnych miejsc zabaw. Za otrzymane środki zakupione zostaną gry i zabawki dydaktyczne, piłki, materace oraz inne przyrządy umożliwiające organizację zabaw ruchowych dla uczniów. Łączna suma przyznanych środków to prawie 24 tys. złotych. Natomiast przy szkole podstawowej w Janowicach powstanie plac zabaw wyposażony w nawierzchnię amortyzującą upadki i bezpieczne zabawki. Łączny koszt budowy palcu zabaw wynosi 127 700 zł ( 50 % kwoty pochodzi ze środków programu "Radosna szkoła", a 50% z budżetu Gminy Pleśna). W ubiegłym roku szkolne miejsca zabaw powstały w szkołach podstawowych w Szczepanowicach, Rychwałdzie, Dąbrówce Szczepanowskiej, Janowicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej.

Celem przyjętego przez Radę Ministrów rządowego programu "Radosna szkoła" jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. W ramach programu "Radosna szkoła" każda ze szkół podstawowych (poprzez organ prowadzący szkoły) może w latach 2009-2014 wnioskować o otrzymanie pomocy finansowej lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna