A K T U A L N O Ś C I


OD WYDMUSZKI DO PIĘKNEJ PISANKI WYNIKI KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2012

Tradycja wykonywania pisanek pochodzi z terenów Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach starożytnych - czytamy na ten temat u Owidiusza czy Pliniusza Młodszego. W naszym kraju najstarsze malowane jaja pochodzą z końca X wieku. Odnaleziono je podczas wykopalisk archeologicznych w okolicach Opola, gdzie odkryto pozostałości grodu słowiańskiego. Wówczas rysowano roztopionym woskiem, a następnie wkładano jaja do barwnika - np. łupin cebuli .
Obecnie pisanki symbolizują rodzącą się do życia przyrodę, a w religii chrześcijańskiej dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w Zmartwychwstanie.
Tę tradycję wielkanocną podtrzymuje się w naszej gminie po dziś dzień, stąd Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna z okazji Świąt zorganizowało Konkurs na pisankę wielkanocną przeprowadzony w czterech kategoriach:
- dzieci z klas I - III szkół podstawowych,
- dzieci z klas IV - VI szkół podstawowych,
- osoby od 13. do 17. roku życia,
- osoby dorosłe.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania dwóch pisanek, zgłaszając je do dnia 30 marca br. Dzisiaj pisanka, to nie tylko rysowane barwione jajko. Obecnie stosuje się różne techniki, z plecionką czy haftem włącznie. Tak różnorodne prace trafiły na konkurs, co uczyniło wybór najpiękniejszych jeszcze trudniejszym.
Ostatecznie jurorzy w składzie: Jolanta Kuczera Stankowska (dyrektor Centrum), Ewa Iwaniec i Sebastian Smoleń wyłonili następujących zwycięzców:

Kategoria: dzieci z klas I - III
I miejsce: Julia Gąciarz z Pleśnej,
I miejsce: Izabela Ogiela z Pleśnej,
II miejsce: Julita Papciak z Pleśnej,
II miejsce: Emilia Szwedo ze Świebodzina,
III miejsce: Patryk Leśniak ze Szczepanowic,
III miejsce: Karolina Prusak z Dąbrówki Szczepanowskiej,
Wyróżnienie: Martyna Kołton ze Świebodzina.


Kategoria: dzieci z klas IV - VI:
I miejsce: Sława Kuraś z Janowic,
I miejsce: Kamil Koza z Dąbrówki Szczepanowskiej,
I miejsce: Alicja Ogiela z Pleśnej,
II miejsce: Kamil Prymas z Dąbrówki Szczepanowskiej,
II miejsce: Zuzanna Prajer z Janowic,
III miejsce: Kinga Knapik ze Świebodzina.

Kategoria: osoby od 13. do 17. roku życia:
I miejsce: Katarzyna Solak z Rychwałdu

Kategoria: osoby dorosłe:
I miejsce: Ewa Kulczyk z Pleśnej,
I miejsce: Renata Solak z Rychwałdu.

Gratulujemy najmocniej zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Wasza praca to żywy, namacalny przykład dbałości o tradycję. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody rzeczowe ufundowało Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród. 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna