A K T U A L N O Ś C I


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY PLEŚNA

Dnia 21 czerwca 2009 roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Pleśna w okręgu wyborczym Nr 2 (Pleśna, Rychwałd, Lichwin), w którym wybieranych będzie dwóch radnych.Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Pleśnej, Nr 2 w Rychwałdzie i Nr 3 w Lichwinie powoływanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna

Informacja Komisarza Wyborczego o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Formularz - Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna o okręgu wyborczym Nr 2, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej

Formularz zgłoszenia listy kandydatow na radnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

Oświadczenie lustracyjne kandydata na radnego

Wykaz osób popierajacych listę kandydatów na radnych

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie o losowaniu numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pleśna

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Komunikat o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna