A K T U A L N O Ś C I


NOWA INFRASTRUKTURA PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WOŹNICZNA

W grudniu 2011 roku zakończyła się realizacja zadania związanego z budową infrastruktury przy świetlicy w miejscowości Woźniczna. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawił się dostęp mieszkańców miejscowości do głównego budynku spełniającego funkcje społeczno-kulturalne (wykonanie zjazdu do placu manewrowego, ułożenie chodnika dla pieszych, remont placu manewrowego). Zwiększyło się także bezpieczeństwo osób udających się do świetlicy. Poprzez poprawę odwodnienia wokół budynku wyeliminowane zostało także ewentualne naruszanie konstrukcji budynku świetlicy poprzez podmywanie skarpy, na której znajduje się budynek.

Całkowity koszt operacji wynosi 177 075,34 zł (w koszcie tym znajdują się koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej), z czego 60 356,00zł to środki unijne.

Inwestycję wykonano w ramach projektu "Budowa infrastruktury przy świetlicy w miejscowości Woźniczna", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna