A K T U A L N O Ś C IKarta Dużej Rodziny

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu:
w dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód..

Wnioski o wydanie karty można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pleśnej pok. nr 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna