A K T U A L N O Ś C I


Zaproszenie na naukę chodzenia "z kijkami"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem techniki poruszania się za pomocą kijków (nordic walking) do wzięcia udziału w lekcji, która odbędzie się:

19 maja (niedziela) o godzinie 15:00 na boisku sportowym w Łowczówku.

Zajęcia są bezpłatne i potrwają jedną godzinę zegarową. Ćwiczenia poprowadzi Norbert Kuczera.
W przypadku deszczowej pogody, zajęcia nie odbędą się.


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna