A K T U A L N O Ś C I


Czwarte wydanie "Podręcznika Dobrych Praktyk PO KL"

Zapraszamy do lektury czwartej edycji " Podręcznika Dobrych Praktyk PO KL", w którym opisane zostały najciekawsze projekty realizowane w województwie małopolskim przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W podręczniku przedstawione zostały aż trzy projekty zrealizowane w ubiegłym roku przez Gminę Pleśna:
. "Kurs KPP dla OSP" (projekt dotyczący przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy dla strażaków ochotników z terenu naszej gminy)
. "Klub Młodych Talentów" (Organizacja zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Janowicach)
. "Słowa i Słówka-rozwijamy mowę dziecka" (zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Pleśnej)

Zachęcamy do lektury:

http://www.ebook.fundusze.malopolska.pl/podrecznikpokl2012/#/4/                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna