A K T U A L N O Ś C I


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINY
-ZAKOŃCZONY!

W środę 14 marca 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pleśnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: dyrektorów szkół z terenu Gminy, dyrektora Centrum Kultury Promocji i Sportu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie. Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gimnazjum. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół, w których wzięło udział łącznie 95 uczniów z pięciu szkół podstawowych i z dwóch gimnazjów z terenu naszej Gminy. Zgodnie z Regulaminem OTWP, eliminacje środowiskowe wyłoniły po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych. W związku z tym w finale gminnym wzięło udział 20 uczestników: gimnazjaliści z Pleśnej i Rzuchowej, oraz uczniowie ze szkół podstawowych z: Pleśnej, Lichwina, Rzuchowej, Janowic i Szczepanowic. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której przystąpiło po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był bardzo wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki: najlepsi nawet 34 punkty na 40 możliwych do uzyskania z testu pisemnego. Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali w I grupie wiekowej:Miejsce I - Jakub Piszczek ze Szkoły Podstawowej z Lichwina
Miejsce II - Robert Gawlik ze Szkoły Podstawowej ze Szczepanowic
Miejsce III - Klaudia Wojtanowska ze Szkoły Podstawowej z Pleśnej

W grupie II zwyciężyli:
Miejsce I - Przemysław Smoleń z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej.
Miejsce II - Mateusz Wójcik również z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej.
Miejsce III - Patryk Bańka z Gimnazjum z Pleśnej.Finaliści pierwszych dwóch miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 30 marca w PSP w Tarnowie, już dziś życzymy im powodzenia i dotarcia do finału wojewódzkiego.

Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca, oraz trzech uczestników, których Jury wyróżniło otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania sponsorom za hojność, zrozumienie i wykazane zainteresowanie wokół problemu ochrony przeciwpożarowej.

Niewątpliwie dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników eliminacji jak i ich opiekunów cieszył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków z jednostki OSP Pleśna, którzy niedawno ukończyli kurs ratownictwa medycznego i otrzymali tytuł ratownika.

Warto dodać, iż w lutym 30 strażaków ochotników, w tym jedna kobieta, z terenu naszej gminy uczestniczyło w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanym w ramach projektu Gminy Pleśna "Kurs KPP dla OSP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych.

Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" jest zasadna i celowa, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością przyda się każdemu, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w konkursie.


Elżbieta Kędzior 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna