A K T U A L N O Ś C I


ZIMA UDERZA W... GMINNY BUDŻET

Przeciągająca się zima oraz częste opady śniegu wpłyną niekorzystnie na tegoroczny budżet gminy Pleśna. Na odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg trzeba będzie wydać znacznie więcej niż to było planowane.

Na zimowe utrzymanie dróg w pięciu rejonach gminy Pleśna przewidywano łącznie 417 tys. zł - wydano już przeszło 600 tys. zł. Ze wstępnych obliczeń wynika, że dołożyć trzeba będzie przeszło 300 tys. zł. Ale też takiej zimy, w dodatku tak długo trwającej już dawno nie było. Warto jednak pamiętać, że taka zima jest typowa dla naszych warunków klimatycznych.

Trzeba będzie dokonać korekt w budżecie. Miejmy jednak nadzieję, że nie zostaną zmniejszone pieniądze na remonty dróg, bo po mrozach jest mnóstwo dziur. Po zimie pozostały i inne szkody do naprawienia. Śnieg zerwał rynny i uszkodził dach na budynku gimnazjum i hali gimnastycznej w Pleśnej. - Straty byłyby również w innych budynkach komunalnych, gdyby nie strażacy z Pleśnej i Rzuchowej, którzy usuwali śnieg z dachów podczas największych opadów oraz sople lodu, zapewniając bezpieczeństwo przede wszystkim dzieciom i młodzieży uczęszczającym do naszych szkół i przedszkoli. Jestem im za to ogromnie wdzięczny - twierdzi wójt Wiesław Zimowski.

Urząd Gminy rozpoczął już procedurę wyłaniania wykonawcy na naprawę ubytków w drogach. Prace zostaną wykonane, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna