A K T U A L N O Ś C I


PROMESA NA PRZESZŁO PÓŁ MILIONA

Gmina Pleśna otrzymała promesę w wysokości 600 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które dotknęły poszczególne miejscowości w latach 2006-2009. Odebrał ją wójt Wiesław Zimowski od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera - spotkanie z wójtami i burmistrzami podtarnowskich gmin odbyło się w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Radni z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Pleśna zarekomendowali wójtowi następujące drogi do remontu: Łowczówek Góry, Lichwin Chojnik, Rychwałd Klepków, Pleśna osiedle obok Przedszkola, Pleśna Doliska, Janowice Dolna Wieś, Rzuchowa Koniec, Szczepanowice Leszczyny, Szczepanowice Zwódka II, Lubinka Szkoła Góry, Świebodzin - Kłokowa, Janowice Kijowski, Łowczówek Piotrkowice I i Janowice - Lubinka.

Nowych nakładek asfaltowych wykona się tyle, na ile wystarczy pieniędzy. Władze gminy liczą, że w ciągu roku do budżetu wpłyną kolejne środki finansowe na usuwanie wykazanych szkód popowodziowych.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna