A K T U A L N O Ś C I


Zakończenie sezonu pszczelarskiego w Gminie Pleśna

Dnia 29. września br. w pasiece Wiesława Skrucha w Janowicach odbyło się ognisko na zakończenie sezonu pszczelarskiego zorganizowane przez Zarząd Koła Pszczelarzy w Pleśnej. Spotkanie pszczelarzy miało także na celu zwieńczenie okrągłego jubileuszu - XXX - lecia działalności Koła.

W spotkaniu uczestniczyli pszczelarze Gminnego Koła w Pleśnej wraz z rodzinami, których serdecznie powitał prezes Zarządu Koła - Piotr Antoszewski. Z kolei Pan Skruch oprowadzał kolegów po własnej pasiece. Zainteresowani wymieniali poglądy, dzielili się własnym doświadczeniem, toczyła się żywa, merytoryczna rozmowa. Kolejnym punktem spotkania było krótkie szkolenie na temat gospodarki pasiecznej z uwzględnieniem chorób pszczół, które wygłosił kolega Józef Adamczyk. Na koniec części oficjalnej sekretarz Andrzej Krzemień dokonał podsumowania tegorocznej działalności Koła.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Pleśnej pragnie serdecznie podziękować Staroście Powiatu Tarnowskiego - Mieczysławowi Krasowi za wsparcie finansowe, dzięki któremu to spotkanie mogło mieć miejsce. Tym samym powiat raz jeszcze udawania, iż nieobojętna mu jest działalność pszczelarzy.

Niezmiernie cieszy fakt, iż nieprzerwanie od 30 lat Koło Pszczelarzy w Pleśnej prowadzi działalność mającą na celu nie tylko produkcję miodu, ale również niewątpliwie promuje naturalną żywność, zdrowy, ekologiczny styl życia i gminę Pleśna. Warto dodać, iż wciąż przybywa nowych członków. Przykładowo w tym roku Koło zrzeszyło 3 nowych pszczelarzy. 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna