A K T U A L N O Ś C I


OŚRODEK ZDROWIA PO ODNOWIE...

Pleśna ma nowoczesny, spełniający europejskie standardy Ośrodek Zdrowia. W sobotę do dyspozycji pacjentów uroczyście oddany został zmodernizowany obiekt, w którym mieści się m.in. pracownia rehabilitacji, a korzysta z niej także wiele osób spoza terenu tamtejszej gminy.

Ośrodek Zdrowia w Pleśnej wzniesiony został na początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia w tzw. czynie społecznym. Inicjatywa jego gruntownej przebudowy, aby spełniał wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia, wyszła od pracowników pleśnieńskiego ZOZ. To właśnie z budżetu placówki sfinansowano większość prac. Wsparcia temu przedsięwzięciu udzielił także samorząd gminy Pleśna, przekazując na inwestycje 320 tys. zł oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie, który dał 98 tys. zł.

Wykonano odwodnienie budynku, pojawiła się na nim nowa elewacja. Wymieniony został dach, dobudowano klatkę schodową, podjazd dla niepełnosprawnych, zamontowano windę, wyremontowano wnętrza... Poszerzona została pracownia rehabilitacji, z której korzystają także osoby spoza tamtejszej gminy. Warto tutaj zaznaczyć, że pleśnieński ZOZ jako jeden z pierwszych w Polsce zdecydował się zakontraktować usługi rehabilitacyjne w wiejskiej placówce.

- Moi pracownicy rozumieją potrzebę rozwoju zakładu, to dzięki ich determinacji i zaangażowaniu udało się to skomplikowane przedsięwzięcie doprowadzić tak szybko do szczęśliwego finału - mówiła kierowniczka ZOZ w Pleśnej lek. med. Barbara Gniadek.

Gratulacje pracownikom ZOZ złożyli również obecni na uroczystości wójt Wiesław Zimowski, wicewojewoda Stanisław Sorys i starosta Mieczysław Kras.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna