A K T U A L N O Ś C IInformacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem domowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby gospodarstwa domowego

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków dotyczących uczestnictwa w programie "PROSUMENT" prowadzony będzie do 30 września 2014 roku.

W ww. terminie wypełnione wnioski należy składać na dzienniku podawczym (pok. 9, I piętro) Urzędu Gminy Pleśna, w godzinach pracy Urzędu.
Jednym z kryteriów wyboru gospodarstw domowych do dofinansowania będzie kolejność zgłoszeń.

Pobierz Wniosek zgłoszenia do Programu

Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Pleśna z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do programu "PROSUMENT" pn. "Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Pleśna"

Więcej informacji:
Paweł Kubicz - UG Pleśna, tel.: 14 629 28 49                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna