A K T U A L N O Ś C I


                                    

NOWE TABLICE TURYSTYCZNE

Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych przewodników znajdujących się na terenie gminy Pleśna. W miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska i Lubinka ustawione zostały nowe tablice turystyczne, na których znajduje się krótki opis historii danej miejscowości, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, zdjęcia obrazujące daną miejscowość oraz mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Tablice wykonano w ramach projektu "Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna