A K T U A L N O Ś C I


ZAPOBIEGANIE GRYPIE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH


ZAPOBIEGANIE GRYPIE w szkołach i placówkach oświatowych.pdf

Nowa grypa A(H1N1) Propozycja zaleceń dla szkół.pdf

Nowa grypa A(H1N1) Propozycja zaleceń dla osób zamieszkujących wspólnie w jednym mieszkaniu.pdf

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POSTĘPOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GRYPĄ WYWOŁANĄ NOWYM WIRUSEM A/H1N1.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna