A K T U A L N O Ś C I


Zaproszenie do udziału w projekcie pt.
"Akademia lokalnych liderów sołeckich"

Lokalna grupa działania Dunajec-Biała zaprasza do udziału w projekcie pt. "Akademia lokalnych liderów sołeckich" realizowanym w ramach działania 4.21 funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Akademie lokalnych liderów sołeckich planujemy przeprowadzić w dniu 19.03.2013 r. (wtorek) w miejscowości Wojnicz na terenie Gminie Wojnicz. Zajęcia odbędą się w godzinach 09:00 – 12:00 i będą realizowane w formie prezentacji, wykładów oraz warsztatów. Zajęcia skierowane są do sołtysów i członków rad sołeckich z terenu gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

Celem głównym warsztatów jest wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiejskiej u sołtysów i członków rad sołeckich oraz poprawa umiejętności aktywizowania mieszkańców i podstawowe zasady aktywizacji mieszkańców a także wzrost wiedzy na temat możliwości pozyskiwania funduszy na aktywną działalność w życiu publicznym, promocji sołectwa w tym m.in. poprzez produkt lokalny.

Więcej informacji, a także program i harmonogram spotkania:

<< POBIERZ >>                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna