A K T U A L N O Ś C I


ZAJĘCIA W CZASIE FERII DLA DZIECI Z TERENU GMINY PLEŚNA

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Biblioteka Publiczna w Pleśnej organizują zajęcia dla dzieci z terenu gminy.

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury w Pleśnej organizowane są przede wszystkim dla dzieci ze Świebodzina, Rzuchowej, Rychwału, Lichwina i Pleśnej

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury Filia w Janowicach organizowane są przede wszystkim dla dzieci ze Szczepanowic, Dąbrówki Szczepanowskiej, Lubinki i Janowic.


Zajęcia odbywać się będą:

  • w Centrum Kultury w Pleśnej w poniedziałki i czwartki tj. 18, 21, 25, 28 stycznia 2010 r.
  • w Centrum Kultury Filia w Janowicach we wtorki i piątki tj. 19, 22, 26, 29 stycznia 2010 r.

W planie zajęć jest: nauka tańca, gry i zabawy ruchowe, turnieje i konkursy oraz dyskoteki. Dzieci mogą liczyć na ciepłą herbatę w czasie zajęć oraz dowóz z innych miejscowości do Pleśnej i Janowic z opieką w autobusie.

Zgłoszenia szacunkowej ilości osób w celu uzgodnienia transportu przyjmowane są po telefonicznej konsultacji z dyrektorami szkół do wtorku 12.01.10.

Odjazdy ze szkół w poszczególnych miejscowościach.

Jest możliwość dojazdu we własnym zakresie.


Proponowany plan zajęć prowadzonych przez pracowników Centrum Kultury:

10.00 - 11.30 kurs tańca lub/i zajęcia plastyczne
11.30 - 12.30 gry, zabawy, konkursy, turnieje
12.30 - 14.00 dyskoteka


Ponadto Centrum Kultury w Pleśnej jak i Janowicach będą do dyspozycji dzieci i młodzieży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 co pozwala na korzystanie z sal jak i znajdujących się tam gier świetlicowych, zajęć plastycznych oraz sali komputerowej w Pleśnej.


We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną planowane jest prowadzenie przez pracowników bibliotek na terenie Gminy Pleśna zajęć w formie konkursów, turniejów i zabaw w następujących terminach:

Biblioteka w Rzuchowej - środy od 13.00 do 15.00 (20,27 stycznia)
Biblioteka w Szczepanowicach - środy od 11.00 do 13.00 (20,27 stycznia)
Biblioteka w Lichwinie - środy od 14.00 do 16.00 (20,27 stycznia)
Biblioteka w Pleśnej - wtorki od 14.00 do 16.00 (19,26 stycznia)
Biblioteka w Janowicach - środy od 14.00 do 16.00 (20,27 stycznia)

Ponadto wszystkie filie Gminnej Biblioteki Publicznej dostępne są w godzinach pracy dla dzieci i młodzieży oferując miejsca spędzenia wolnego czasu w ramach działalności bibliotecznej oraz z wykorzystaniem stanowisk bezpłatnego dostępu do Internetu.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna