A K T U A L N O Ś C I


ROZWIJAMY MOWĘ PRZEDSZKOLAKÓW

Od października 2011 roku do maja 2012 roku w Przedszkolu Publicznym im Władysławy Majak w Pleśnej prowadzone są zajęcia realizowane w ramach projektu "Słowa i słówka-rozwijamy mowę dziecka", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach z języka angielskiego uczestniczą wszystkie dzieci 5-letnie i 6-letnie uczęszczające do przedszkola. We wrześniu 2011r. przeprowadzono logopedyczne badania przesiewowe, w wyniku których wyłoniono sześć grup dzieci o podobnych zaburzeniach mowy, kwalifikujących się do ćwiczeń w grupie.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i logopedii odbywają się według ustalonego harmonogramu. Każda z sześciu grup językowych ma zajęcia dwa razy w tygodniu, również zajęcia logopedyczne prowadzone w grupach odbywają się dwa razy w tygodniu z każdą grupą.

Od kilku lat obserwujemy zjawisko coraz częściej powtarzających się zaburzeń mowy u dzieci. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż zaniedbanie profilaktyki w tym zakresie może prowadzić do poważnych trudności w przyszłości. Dzięki unijnym środkom finansowym przeznaczonym na realizację projektu, Gmina Pleśna zakupiła nowoczesne pomoce do realizacji zajęć, które wzbogaciły bazę pomocy dydaktycznych przedszkola i które po zakończeniu działań związanych z projektem nadal będą służyły przedszkolakom.

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, atrakcyjne pomoce zachęcają do ćwiczeń i już zauważyć można pierwsze efekty pracy.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna