A K T U A L N O Ś C I


Z EKOLOGIĄ NA TY!

Od dnia 1 stycznia 2010 roku Gmina Pleśna przystępuje do realizacji programu "Z Ekologią na TY!". Celem programu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Pleśna. Dorośli także wezmą udział w edukacji ekologicznej - na zebraniach wiejskich w każdym sołectwie (11 sołectw) przedstawiane będą prezentacje multimedialne dotyczące ekologii i ochrony środowiska (szkodliwych odpadów, zagrożeń dla środowiska związanych z nielegalnymi wysypiskami śmieci).

W ramach programu dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano organizację konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią. Ta forma edukacji ekologicznej ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania tematyki związanej z ekologią. Dla zwycięzców konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Edukacja ekologiczna prowadzona będzie przez okres 6 miesięcy (od stycznia do czerwca 2010 roku) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Pleśna, w ramach następujących konkursów:

  1. Od stycznia do maja 2010 roku w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach będzie trwała zbiórka zużytych baterii. Rywalizacja odbywać się będzie na poziomie klas i szkół / grup i przedszkoli.
  2. Dla przedszkoli i szkół podstawowych zorganizowany zostanie konkurs plastyczny (różne formy), w którym wykorzystane zostaną odpady (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - konkursy te będą odbywać się w okresie luty - maj 2010 r.
  3. Dla uczniów gimnazjów zorganizowany zostanie konkurs literacki (marzec - maj 2010r.) o tematyce ekologicznej (wiersz, proza).

Podsumowaniem programu edukacji ekologicznej i rozstrzygnięciem konkursów będzie festyn zorganizowany dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów w czerwcu 2010 roku podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska.


Regulamin uczestnictwa w "Konkursie literackim".pdf
Regulamin uczestnictwa w "Konkursie na zbiór zużytych baterii".pdf
Regulamin uczestnictwa w "Konkursie plastycznym".pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna