A K T U A L N O Ś C I


Etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Informatycznego

Dnia 9 grudnia 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 /organizator Marek Gawęda/ i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2/organizator- Pani Wioletta Zych/ w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szkole Podstawowej w Janowicach /organizator - Pan Robert Kraj/ odbył się etap rejonowy konkursu informatycznego dla powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego. Konkurs po raz pierwszy jest organizowany w ramach konkursów przedmiotowych szkół podstawowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium.

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=8652.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali 8 zadań. Na stanowiskach komputerowych z aplikacją Baltie uczniowie pisali programy w języku Baltie w regulaminowym czasie 120 minut. Jest to graficzne środowisko programowania obiektowego. Następnie przesyłali swoje programy na platformę konkursową, gdzie uczniowie mają swoje konta i wcześniej mieli okazję pracować oraz rywalizować w etapie szkolnym. http://sgpsys.pl/ . Zadania będą oceniane przez system a wyniki zostaną opublikowane na podanej powyżej stronie. Z racji specyfiki konkursu i dużego zainteresowania oraz sporej liczby zakwalifikowanych uczniów, zawody odbywały się w trzech placówkach (PSP nr1 i PSP nr 2) dla powiatu dąbrowskiego a także w Szkole Podstawowej w Janowicach dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów stanowiących rejon Komisji Konkursowej nr 8 z siedzibą w PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Chciałbym zaznaczyć, iż zaproszone do współpracy szkoły wzorowo wywiązały się z powierzonych obowiązków, co przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia konkursu. Dziękuję dyrekcjom szkół za goszczenie uczestników konkursu, nauczycielom organizatorom - Robert Kraj, Marek Gawenda, Wioletta Zych, , którzy odpowiadali za przygotowanie zaplecza technicznego konkursu tj. zapewnienie sprawnie działających komputerów, serwerów, dedykowanego oprogramowania oraz obsługę platformy elektronicznej konkursu. Podziękowanie składam także Pani Kindze Hauer ze SP w Ryglicach, Panu Markowi Kupcowi ze SP w Szczucinie oraz Panu Marcinowi Grabka ze SP w Szarwarku. Państwo Ci pełnili role członków komisji podczas konkursu.

Przewodniczący Komisji Rejonowej nr 8
Marek Gawęda


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna