A K T U A L N O Ś C I


XVI MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Informacje szczegółowe

Obiektem prezentowanym podczas XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (17-18 maja) będzie m.in. cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince, uznawany za jedną z piękniejszych żołnierskich nekropolii na terenie powiatu tarnowskiego.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna