A K T U A L N O Ś C IŚwięto Szkoły w Rzuchowej

Dzień 14 lutego kojarzy nam się przede wszystkim z świętem zakochanych. Kto pamięta, że tego dnia 1942 roku sformowała się Armia Krajowa? Na pewno społeczność szkolna w Rzuchowej, bowiem w czwartek, 12 lutego obchodziła wyjątkowy dla nich dzień. W godzinach porannych w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego odbyło się święto szkoły niosącej zaszczytne imię Armii Krajowej. Oficjalną część obchodów poprzedziła msza święta celebrowana przez miejscowego ks. proboszcza Jana Burdka.

Oficjalną część uroczystości otwarła dyrektor placówki Małgorzata Czernecka, witając wszystkich obecnych, w tym zaproszonych gości. Wśród nich byli: kombatant AK pan Stanisław Dębiński, wójt gminy Pleśna Józef Knapik, sekretarz gminy Pleśna Małgorzata Włodek, radni gminy Pleśna Anna Wadas, Zbigniew Prusak i Leszek Nowicki, członek zarządu ŚZŻAK Koło w Pleśnej Benedykt Krakowski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej Danuta Cich.

Przygotowany na tę uroczystość program artystyczny pełen był akcentów patriotycznych. Najmłodsi wykonawcy - przedszkolaki - zaprezentowały krótki program z recytacją. Ich starsi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej recytowali polskie wiersze nawiązujące do okresu II wojny światowej. Najstarsi wychowankowie szkoły - gimnazjaliści - przygotowali prezentację multimedialną z komentarzem, przedstawiającą postać Kazimierza Cicha z Rychwałdu, zaangażowanego konspiratora, żołnierza AK. Krótki koncert młodych chórzystek z zespołu "Raggi di Sole" także nawiązywał do treści. Chór kolejny raz popisał się bardzo dojrzałym programem wokalnym.

Poproszony o zabranie głosu wójt Józef Knapik podkreślił istotę pamięci o bohaterach i wydarzeniach z okresu polskiej konspiracji i walki z okupantem. Przypomniał, jak należy interpretować podniosłe hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna". Przybliżył - zwłaszcza uczniom - postać rotmistrza Witolda Pileckiego - żołnierza Armii Krajowej, ochotnika do KL Auschwitz. Przyznał, że zarówno Pilecki, jak każdy walczący o wolną Polskę ma prawo, by trzepotał mu sztandar biało - czerwony, by spoczywać na polskiej ziemi.

Święto było okazją, by zaprezentować i poddać pod licytację wyjątkowe, ręcznie robione charytatywne lalki wykonane przez wychowanków szkoły. Kukiełki cieszyły się nie lada wzięciem. Wszystkie zaprezentowane laleczki znalazły swoich nowych właścicieli. Pieniądze zebrane z licytacji przeznaczone zostaną na szczytny cel - pomoc w objęciu programem szczepień jak największej liczby dzieci w Sudanie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej obejmuje trzy placówki: publiczne przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna