A K T U A L N O Ś C I


TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI NA TERENIE GMINY PLEŚNA ROK 2011

Zbiórka odpadów segregowanych jest bezpłatna. Worki na odpady (dla osób po raz pierwszy przystępujących do segregacji) są do odebrania w Urzędzie Gminy w pok. Nr 7.

Worek żółty - tworzywa sztuczne

Worek niebieski - makulatura

Worek zielony - szkło kolorowe

Niedopuszczalne jest gromadzenie w workach innych odpadów niż wymienione powyżej, a przede wszystkim odpadów biodegradowalnych (resztek żywności).

Odpady, w dniu zbiórki należy wystawić przy drodze.

Uczestnictwo w selektywnej zbiórce odpadów tworzyw sztucznych, makulatury i szkła nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku zawarcia umowy na wywóz pozostałych odpadów z uprawnioną firmą.


Terminarz do pobrania

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna