A K T U A L N O Ś C I


ZAKOŃCZENIE PROGRAMU "JUŻ PŁYWAM"

Zakończyły się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Pleśna biorących udział w projekcie pn. "Już pływam". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, który na realizację projektu przeznaczył 11 600 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 25 263 zł.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy tj. Szkoły Podstawowej w Pleśnej, Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, Szkoły Podstawowej w Lichwinie, Szkoły Podstawowej w Janowicach i Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach.

Zajęcia odbywały się na krytych pływalniach w Tarnowie. W każdej ze szkół powstała jedna 15-osobowa grupa uczniów. Każda grupa miała jednego opiekuna i jednego instruktora pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (z przerwą), w sumie dla każdej szkoły odbyło się 10 wejść na basen.

Podczas zajęć na basenie dzieci opanowały podstawowe umiejętności w zakresie pływania, zapoznały się z niebezpieczeństwami podczas kąpieli. Uczniowie m.in. nabyli umiejętność pływania dwoma stylami oraz nurkowania w dal i w głąb. Zajęcia ruchowe wpłynęły na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. W trakcie nauki pływania zastosowano trzy fazy nauczania, które miały na celu opanowanie, utrwalenie i doskonalenie koordynacji ramion i nóg oraz poznanych elementów pływania.

Uczniowie chętnie i z zadowoleniem uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach.
 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna