A K T U A L N O Ś C I


ORLIK JUŻ GOTOWY

To jest niewątpliwie jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów sportowych, jakie w ostatnim czasie powstały w regionie tarnowskim. Właśnie zakończyły się prace budowlane przy urządzaniu kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Pleśnej – zlokalizowany jest w pięknym, górzystym terenie, na różnych poziomach, w otoczeniu licznych dębów.

Ten obiekt będzie kolejną wizytówką naszej turystycznej gminy. Pięknie wkomponuje się w realizowaną teraz nową koncepcję architektonicznego zagospodarowania centrum Pleśnej. Oprócz boisk do piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, powstała bieżnia lekkoatletyczna. Jest gotowa szatnia z niezbędnym zapleczem techniczno-sanitarnym. Obiekt został oświetlony, korzystać z niego będą mogli nie tylko uczniowie pobliskich szkół, ale wszyscy mieszkańcy, w tym turyści odwiedzający pleśnieńską gminę.

– Trzeba wiedzieć, że inwestycja realizowana była w bardzo trudnym terenie, a zatem była bardzo pracochłonna, ale poradziliśmy sobie – podkreśla wójt Wiesław Zimowski. – Wkrótce powstaną szlaki spacerowe, łączące boiska z centrum miejscowości. Rozstrzygany jest przetarg na duże zadanie pod nazwą odnowa centrum Pleśnej, które w większości sfinansowane zostanie przez Unię Europejską.

Pieniądze na budowę „Orlika” gmina pozyskała z budżetu państwa i województwa, ale sporo dołożyła też i z własnego budżetu m.in. na wybudowanie parkingu. Warto było jednak wyłożyć pieniądze, bo choćby dzieciom i młodzieży należy się coś od dorosłych. Uroczyste oddanie inwestycji do użytku planowane jest właśnie na dzień dziecka.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna