A K T U A L N O Ś C IMuzyczna lekcja historii w wykonaniu młodzieży
XVIII Przegląd Pieśni Patriotycznej w Pleśnej

    W środę, 7 listopada o godzinie 10.00 w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbył się VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej "Legiony to żołnierska nuta". Honorowy Patronat nad imprezą objął ponownie Wójt Gminy Pleśna, Stanisław Burnat.
    Wydarzenie, jak co roku, towarzyszy szerszemu przedcięciu, tj. XXIV Małopolskiemu Złazowi Patriotyczno - Turystycznemu Szlakami Legionistów "ŁOWCZÓWEK 2012". Organizacją Przeglądu tradycyjnie zajmują się: Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie, SKKT - PTTK nr 32 "Azymut" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowej oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Konkurs w tym roku realizowany był przy wsparciu finansowym ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
     Pomysłodawcy Przeglądu postawili sobie za cel uczczenie Święta Odzyskania Niepodległości oraz poległych patriotów bohaterów właśnie poprzez wykonywanie śpiewanych przez nich pieśni. Wójt Burnat - zabierając głos na wstępie - przypomniał, iż pieśni te brzmiały niejednokrotnie w okopach, w trudnych warunkach pola walki, towarzyszyły żołnierzom, partyzantom będąc dla nich otuchą, dodając nadziei i sił. Mocno podkreślił, iż najważniejsza jest pamięć o bohaterach, spoczywających na polskich i zagranicznych cmentarzach wojskowych. Ważne by pamiętali, jak krwawa, ale godna była droga Polski do odzyskania wolności.
    W Przeglądzie wzięło udział 10 zespołów wokalnych bądź wokalno - instrumentalnych z powiatu tarnowskiego, w tym 6 grup reprezentowało placówki z gminy Pleśna. Uczestnicy wykonywali dwie pieśni patriotyczne z I i II wojny światowej oraz współczesne. Konkurs podzielony został na 2 kategorie - wykonawcy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niestety w tym roku żadna placówka ponadgimnazjalna nie zgłosiła się do konkursu. Przegląd prowadziła nauczycielka i przewodnik PTTK Marzena Misaczek.
     Występy oceniane były przez komisję w składzie: Paweł Jachimek przewodniczący, Urszula Kantor, Bogdan Stefan. Kryteria oceny w porównaniu do poprzednich lat nie uległy zmianie - wciąż najistotniejsze były: dobór repertuaru zgodnego z regulaminem konkursu, walory głosowe, interpretacja utworów, poziom gry na instrumentach muzycznych oraz ogólne wrażenie.
     Po niedługich naradach jury podało wyniki XVIII Przeglądu. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali Wójt Stanisław Burnat oraz przewodniczący jury. Poniżej prezentujemy wyniki Przeglądu:

W kategorii szkół podstawowych
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach,
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzuchowej,
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Zalasowej,
IV miejsce - Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie,
V miejsce - Szkoła Podstawowa im Bronisława Czecha w Pleśnej,
VI miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie.

W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce - Publiczne Gimnazjum. im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie,
I miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rzuchowej,
II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zalasowej.

Nagrodę Wójta Gminy Pleśna p. Stanisława Burnata otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach, zaś Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej p. Małgorzaty Czerneckiej (za najlepszy wokal) otrzymała Natalia Kawa ucz. Publicznego Gimnazjum w Zalasowej.


 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna