A K T U A L N O Ś C IHołd złożony Legionistom spod Łowczówka
Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

    W pogodną niedzielę, 4 listopada na odnowionym Cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku miały miejsce coroczne uroczystości patriotyczne: XIV Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy oraz Gminne i Powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Uczczono pamięcią 94. rocznicę odzyskania niepodległości, 98. rocznicę tamtejszej bitwy oraz uformowania I Brygady Legionów Polskich. Tak, jak w roku ubiegłym, Honorowy Patronat nad uroczystością objął Marek Sowa, Marszałek Małopolski.
    Zebrani na cmentarzu mieszkańcy gmin powiatu tarnowskiego, przedstawiciele władz centralnych, powiatowych, gminnych, straży pożarnej, policji, wojska, wreszcie kombatanci i ich rodziny, młodzież uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w intencji Polski i walczących wolność patriotów spod Łowczówka. Mszę koncelebrowali ks. prałat Piotr Gajda - kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) w Tarnowie, który wygłosił także okazjonalną homilię oraz proboszcz parafii Pleśna - ks. Józef Bobowski. Uroczysty charakter Święta podkreśliły przemarsz Kompanii Honorowej 5. Batalionu Dowodzenia 2. Korpusu Zmechanizowanego im. Gen. Broni Władysława Andersa z Krakowa oraz licznych pocztów sztandarowych, jak również oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Dętej Szczepanowice.
    Tuż po mszy odśpiewano hymn państwowy. Nadszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali wójt gminy Pleśna Stanisław Burnat oraz starosta powiatu Mieczysław Kras. Powrócili pamięcią do owego grudnia 1914 roku i miejsca, którego nazwa zasłużenie widnieje na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Najbardziej podniosłym punktem programu obchodów rocznicowych był odczytany apel pamięci. Salwę honorową oddała kompania honorowa 6. Brygady Powietrznodesantowej im. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.
    Tegoroczne obchody były okazją do uhonorowania odznaczeniami i medalami zasłużonych dla krzewienia patriotyzmu osób. Płk. Zdzisław Baszak wręczał medale zasługi dla ŚZŻAK ks. Prałatowi Gajdzie, majorowi Zbigniewowi Banasiowi - Prezesowi Koła ŚZŻAK w Tarnowie, Ryszardowi Żądło - Dyrektorowi Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz Małgorzacie Czerneckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej.
    Z kolei rotmistrz Zbigniew Radoń - Dowódca Tarnowskiego Oddziału 5. Pułku Strzelców Konnych uhonorował odznaczeniami i medalami: posłankę Urszulę Augustyn, wicemarszałka Małopolski Romana Ciepielę, skarbnika Miasta Tarnowa Sławomira Kolasińskiego oraz starostę Mieczysława Krasa.
     Podczas tegorocznych obchodów niepodległościowych po raz pierwszy zabrakło najbardziej zasłużonego, śp. Krzysztofa "Gryfa" Łowczowskiego - ostatniego żołnierza 10 Pułku Strzelców Konnych, majora rezerwy Wojska Polskiego. Jego ojciec - Gustaw zgodnie ze swoją wolą spoczywa na tym cmentarzu. Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia składania wiązanek kwiatów pod kaplicą legionistów, po której wszyscy zebrani przeszli pod znajdującą się obok cmentarza wiatę, by obejrzeć program patriotyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. Żywa lekcja historii walk pod Łowczówkiem i ówczesnej polskości została nagrodzona gromkimi brawami. Święto na Łowczówku zakończyła jak co roku biesiada przy ognisku, podczas której wybrzmiewały pieśni legionowe.
     Co roku obchody organizowane są przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz gminy Pleśna i Tuchów. Stoimy niemal u progu setnej rocznicy bitwy pod Łowczówkiem, podczas której poległo 128 legionistów. 113 z nich spoczywa na tutejszym uświęconym cmentarzu. Chwała Im i cześć.


 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna