A K T U A L N O Ś C I


BYLI NA XV TURNIEJU RYCERSKIM W DĘBNIE

Członkowie Bractwa Rycerskiego "Orle Gniazdo" po raz kolejny reprezentowali gminę Pleśna na XV Międzynarodowym Turnieju Rycerskim "O Złoty Warkocz Tarłówny" w Dębnie, który w tym roku miał wymiar szczególny, bowiem zbiegł się z 600. rocznicą bitwy polskiego oręża pod Grunwaldem. Przedstawiciele bractwa w liczbie 22 zaprezentowali się na dziedzińcu zamkowym w późnośredniowiecznych zbrojach, inscenizując walki na broń sieczną i topory. Nie zabrakło chętnych do pamiątkowych zdjęć z naszymi rycerzami. Po zasłużonej pracy przyszedł czas na zwiedzanie komnat zamkowych.

Tegoroczny turniej skupił niesamowitą liczbę widzów, oscylującą wokół 20 tysięcy. Atrakcyjny program zapewnili organizatorzy imprezy, tj. Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dębińskie Centrum Kultury. Licznie przybyli mieli okazje zobaczyć m.in.: scenki rodzajowe z XVII w., prezentacje wojsk, pokazy konne, kaskaderskie, turniej łuczniczy czy inscenizację wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim. W ramach programu "Ognisty ratownik, gorąca krew" utworzono punkt honorowego krwiodawstwa.

Doceniamy zaangażowanie ze strony młodzieży z Pleśnej w promocję gminy i regionu. Ci młodzi ludzie, działając na rzecz bractwa rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, podtrzymują pamięć o tradycji rycerstwa polskiego, stanowiąc "żywą lekcję średniowiecznej historii".

Wartym przypomnienia jest fakt, że Bractwo "Orle Gniazdo" zdobyło fundusze na rzecz własnej działalności ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, przeznaczonych na program "Działaj Lokalnie", realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy m.in. z Centrum Animacji Społecznej "HORYZONTY". Projekt zatytułowany "Rycerze są w Pleśnej", koordynowany przez Stanisława Kozka, zyskał uznanie komisji przydzielającej granty i przyczynił się do rozwoju inicjatywy kultywowania tradycji rycerskiej w gminie, a jego realizacja jest z pewnością ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu zarówno dla młodzieży i dorosłych.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna