A K T U A L N O Ś C IZebrania wiejskie w dniu 14 września 2014

W niedzielę, 14 września br., odbędą sie zebrania wiejskie w następujących Sołectwach:

- Lichwin godz. 8:30 w Remizie OSP,

- Rzuchowa godz. 11:15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,

- Dąbrówka Szczepanowska godz. 16:00 w Szkole Podstawowej

- Świebodzin godz. 17:00 w Szkole Podstawowej

Głównym tematem zebrań będzie wybór zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna