A K T U A L N O Ś C I


Dzień Seniora z Łowczówka wieczorem wspomnień i wesołości

W ostatnią niedzielę stycznia w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbyło się coroczne spotkanie seniorów wsi Łowczówek. Niespełna osiemdziesiąt osób zasiadło przy wspólnym stole. Spotkali się bliscy sąsiedzi, ale także znajomi, którzy widują się znacznie rzadziej. Dla wielu z nich wydarzenie to, zorganizowane przez sołtysa wsi Kazimierza Manię wspólnie z radnym Włodzimierzem Kajmowiczem i Radą Sołecką z Łowczówka, jest jednym z najważniejszych w roku.

Popołudnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem poczęstunku, którego dokonał ks. proboszcz Józef Bobowski. W spotkaniu uczestniczyli także wójt Stanisław Burnat, sekretarz gminy Małgorzata Włodek, radni Kazimierz Mania i Włodzimierz Kajmowicz, ks. Paweł Gruszka.

W krótkim przemówieniach wójt oraz gospodarz spotkania - Kazimierz Mania powitali wszystkich zaproszonych, życzyli im zdrowia i pomyślności. Po wspólnym posiłku zgasły światła, a na scenie pojawiły się znane postaci: Maria, Józef, pastuszkowie, aniołowie, Trzej Królowie, diabły i Herod. To młodzież z grupy "Młodzi Gniewni", działającej od wielu lat przy Centrum Kultury, wystawiła po raz kolejny swoje niecodzienne jasełka. Przedstawienie pełne humorystycznych scen nawiązywało do zniweczonego planu Króla Heroda, kuszonego przez przebiegłych diabłów. Spodobało się zebranej publiczności.

Nadszedł czas na swobodną, luźną, serdeczną rozmowę, powracające wspomnienia, a także tańce przy żywej muzyce i śpiewie Pana Jacka Nowaka. Szlagiery, które seniorzy doskonale pamiętają, umilały kolejne spędzone razem chwile.

Sołtys Wsi Łowczówek Kazimierz Mania składa podziękowania osobom czynnie zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie spotkania, w szczególności: Radzie Sołeckiej Wsi Łowczówek, Dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, duszpasterzom Parafii Pleśna - ks. proboszczowi Józefowi Bobowskiemu i wikariuszowi ks. Pawłowi Gruszce, młodzieżowej grupie teatralnej "Młodzi Gniewni", Jackowi Nowakowi, Paniom odpowiedzialnym za catering, i najmocniej najważniejszym osobom tego dnia - Seniorom, których obecność jest najlepszym usprawiedliwieniem na organizację tego typu przedsięwzięć. Wszystkim zaproszonym na spotkanie życzymy jeszcze wielu lat przepełnionych radością życia.

S. Smoleń

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy:                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna