A K T U A L N O Ś C I


KIM I JACY SĄ LIDERZY W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Niezwykłą okazją do refleksji o społecznym liderstwie będzie uroczysta Gala puentująca dwa programy realizowane przez Centrum Animacji Społecznej "Horyzonty": "Działaj lokalnie VI" oraz "Lokalną Akademię Lidera". Gala odbędzie się na Jamnej, u Ojca Góry, 12 grudnia 2009r. Gmina Pleśna jest partnerem wydarzenia.

W programie Gali m.in.:

godz. 14:30 debata oxfordzka "Działaj społecznie będziesz dziadem wiecznie" z udziałem Grantobiorców "DL" oraz absolwentów "LAL"

godz. 15:30 konferencja "Czy rzeczywiście mamy kryzys liderstwa w społecznościach lokalnych" z udziałem przedstawicieli Szkoły Liderów oraz ARFP z Warszawy

godz. 17:00 ogłoszenie wyników konkursu "Opowiedz…"

13 grudnia, o godzinie 9:30 rozpocznie się zaś Rajd Lidera - uczestnicy spotkania ruszą z Jamnej szlakiem do Jastrzębi, do Izby Regionalnej. W drodze na każdego lidera czekać będzie niespodzianka.

Zapraszamy do wspólnego świętowania osiągnięć liderów i ich organizacji.

Wydarzenie możliwe jest dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Programowi "Działaj lokalnie" oraz wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna